สถิติการเข้าชม
วันนี้ 37
เดือนนี้ 13,065
ปีนี้ 156,520
ทั้งหมด 1,250,221
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality