สถิติการเข้าชม
วันนี้ 376
เดือนนี้ 9,982
ปีนี้ 9,982
ทั้งหมด 1,103,683
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< เว็บเก่า >>>
ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality