สถิติการเข้าชม
วันนี้ 811
เดือนนี้ 24,357
ปีนี้ 70,502
ทั้งหมด 1,164,203
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< เว็บเก่า >>>
ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality