โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในหัวข้อ “โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”
14/ธ.ค./2560 ถึง 14/ธ.ค./2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

 

ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1