กิจกรรมรับน้องรุ่น 65 สู่อ้อมใจสารภี พวงชมพู
11/ส.ค./2561 ถึง 11/ส.ค./2561

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องผูกข้อมือ

11 สิงหาคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1    ชุดที่ 2