คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมเป็นเกียรติในงาน ครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
วันที่ประกาศ » 02 เมษายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมเป็นเกียรติในงาน ครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารการุณยสภา

ไฟล์แนบ »  20180402-075322.pdf