ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวสู่สูงวัยพัฒนากายใจ 4.0 อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
วันที่ประกาศ » 26 ตุลาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวสู่สูงวัยพัฒนากายใจ 4.0 อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

วันที่ 15 -16 ธันวาคม พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมอาจารย์อบทิพย์ ชั้น 4 อาคาการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

หรือติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสมาคิมศิษย์เก่าเกื้อการุณย์

http://www.kcn.ac.th/alumni

ไฟล์แนบ »